Polski Biznes

PTiSB S.A. Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego

91-203 Łódź ul. Traktorowa 109

tel.: (42) 655-88-76, - sekretariat; 655-84-72 - produkcja

fax: (42) 652-88-79


rok założenia firmy: 1996

PLEN

NIP: 947-14-32-063

Certyfikaty: na prowadzenie działalności transportowej - transport drogowy i rzeczny

Obszar działalności firmy:
Polska


Ilość pracowników: 50-100

PTiSB S.A. Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego


Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego S.A. działa od roku 1952 - od założenia pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego w Łodzi.
Z dniem 1 listopada 1996r. firma uległa przekształceniu z przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę Akcyjną.
Rejestr handlowy B Nr 5806. KRS 0000061835 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 500.120,00 zł.
NIP: 9471432063

Zakres działania P.T. i S.B. S.A., obejmuje specjalistyczne usługi budowlane i usługi warsztatowe. Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija się i modernizuje. Inwestuje w nowoczesny - specjalistyczny sprzęt i środki transportu. Realizuje program szkoleń zmierzających do ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu. Wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.
Długoletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana i godna zaufania załoga są gwarancją wysokiej jakości i szybkiego wykonawstwa robót. Zostało to potwierdzone wyróżnieniami otrzymanymi:

- w roku 2006 - w I edycji Konkursu „Gepardy Biznesu” AD 2006 w kategorii najdynamiczniejsza firma   z branży budowlanej,
- w roku 2007 - przynależnością do klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się   firm.

Zapraszamy do współpracy
Prezes Zarządu – Ewa Krupa